Yongkang Bangerda Industry and Trading Co., Ltd.
홈페이지 제품 리스트 연락하다 문의 보내기

제품 리스트(총 39 제품)

1)Material: Aluminum alloy
2)Code: BED-04
3)Capacity: BEDC22-7L
4)Carton size: ...

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
세관코드: 7615190010
수율: 200000PCS/Year

지금 연락

Pressure Cooker BED-01 C28/11L
4PCS/CTN
62x31x51cm
1100PCS/20FCL, 2735PCS/40hq
N. W.: ...

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box or as Request
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Yongkang Bangerda Industry & Trade Co.,Ltd
세관코드: 7615190010
수율: 1000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 100 상품
자료: 알루미늄 합금
세관코드: 7615190010
수율: 200000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 2,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 2,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

FOB 가격 참조: US $ 6.17-7.3 / 상품
MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China(Mainland)
세관코드: 7615190010
수율: 10000PCS/Mon

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

FOB 가격 참조: US $ 62.68-70.00 / 상품
MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: China(Mainland)
세관코드: 7615190010
수율: 10000PCS/Mon

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: Bangerda
원산지: Yongkang Bangerda Industry & Trade Co.,Ltd
세관코드: 7615190010
수율: 1000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
세관코드: 7615190010
수율: 10000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
세관코드: 7615190010
수율: 10000000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box or as Request
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Yongkang Bangerda Industry & Trade Co.,Ltd
세관코드: 7615190010
수율: 10000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box or as Request
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Yongkang Bangerda Industry & Trade Co.,Ltd
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
세관코드: 7615190010
수율: 200000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010
수율: 10000PCS/Mon

지금 연락

MOQ: 2,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
세관코드: 7615190010
수율: 200000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box or as Request
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010
수율: 10000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010
수율: 10000000PCS/Year

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
자료: 알루미늄 합금
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB 15066-2004 GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010

지금 연락

MOQ: 1,000 상품
꾸러미: Factory Color Box
명세서: GB15066-2004 & GB13623-2003
등록상표: BANGERDA
원산지: Zhejiang China (Mainland)
세관코드: 7615190010
수율: 10000PCS/Mon

지금 연락
Yongkang Bangerda Industry and Trading Co., Ltd.
Zhejiang , China
년에 회원 가입 후 : 2011
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장, 무역 회사

제품 리스트