Beijing Sheng Weitao Trade Co., Limited

베어링, 니들 베어링, 자동 중심 조정 볼 베어링 중국 제조업체 / 공급 업체.

홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기
홈페이지> 제품 리스트> 롤러 베어링> Self-Aligning 볼베어링

Self-Aligning 볼베어링

MOQ: 1 상품
지불: LC, T / T, wester union

제품 설명

제품 설명

1200S 1300S 2200S 2300S 1200Sk+H200
1201S 1301S 2201S 2301S 1201Sk+H201
1202S 1302S 2204S 2302S 1202Sk+H202
1203S 1303S 2203S 2303S 1203Sk+H203
1204S 1304S 2204S 2304S 1204Sk+H204
1205S 1305S 2205S 2305S 1205Sk+H205
1206S 1306S 2206S 2306S 1206Sk+H206
1207S 1307S 2207S 2307S 1207Sk+H207
1208S 1308S 2206S 2308S 1208Sk+H208
1209S 1309S 2209S 2309S 1209Sk+H209
1210S 1310S 2206S 2310S 1210Sk+H210
1211S 1311S 2211S 2311S 1211Sk+H211
1212S 1312S 2212S 2312S 1212Sk+H212
1213S 1313S 2213S 2313S 1213Sk+H213
1214S 1314S 2214S 2314S 1214Sk+H214
1215S 1315S 2215S 2315S 1215Sk+H215
1216S 1316S 2216S 2316S 1216Sk+H216
1217S 1317S 2217S 2317S 1217Sk+H217
1218S 1318S 2218S 2318S 1218Sk+H218
1219S 1319S 2219S 2319S 1219Sk+H219
1220S 1320S 2220S 2320S 1220Sk+H220
1224S 1322S 2221S 2321S 1222Sk+H222
2222S 2322S 1224Sk+H224
1204SK 1304SK 2204SK 2304SK 1300Sk+H300
1205SK 1305SK 2205SK 2305SK 1301Sk+H301
1206SK 1306SK 2206SK 2306SK 1302Sk+H302
1207SK 1307SK 2207SK 2307SK 1303Sk+H303
1208SK 1308SK 2206SK 2308SK 1304Sk+H304
1209SK 1309SK 2209SK 2309SK 1305Sk+H305
1210SK 1310SK 2206SK 2310SK 1306Sk+H306
1211SK 1311SK 2211SK 2311SK 1307Sk+H307
1212SK 1312SK 2212SK 2312SK 1308Sk+H308
1213SK 1313SK 2213SK 2313SK 1309Sk+H309
1214SK 1314SK 2214SK 2314SK 1310Sk+H310
1215SK 1315SK 2215SK 2315SK 1311Sk+H311

Beijing Sheng Weitao Trade Co., Limited
Beijing , China
년에 회원 가입 후 : 2011
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장, 무역 회사, 개인 / SOHO

제품 리스트