Wong Fuk Kee Company Ltd.
홈페이지 회사 소개 문의 보내기

회사 이름 : Wong Fuk Kee Company Ltd.
회사 주소 : 46b 10/F Nassau St, Hong Kong(China)
주 : Hongkong
국가 / 지역 : Hongkong_China
전화 번호 : 852-64622836
담당자 : Wong Tat Kwong
쇼룸 : https://kr.made-in-china.com/co_wfkshrimp/
Wong Fuk Kee Company Ltd.
Hongkong , Hongkong_China
년에 회원 가입 후 : 2012
* 사업 유형 : 개인 / SOHO