Liangshan Automobile Co., Limited
홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기

제품 리스트(총 200 제품)

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2480*3120
Dropside 차원 (l*w*h) (mm): 12800*2280*600
2. G. v. W (kg): ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 12500*2500*1450
2. G. v. W (kg): 39900
3. 탑재량 (kg): 33700
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 12500*2500*1450
2. G. v. W (kg): 39900
3. 탑재량 (kg): 33700
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 12500*2500*1450
2. G. v. W (kg): 39900
3. 탑재량 (kg): 33700
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2500*3300
2. G. v. W (kg): 28320
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1。 全体寸法(l*w*h) (mm): 13000*2550*3700
2. G.V.W (kg): 28400
3. ペイロード(kg): 21500
4. 車の風袋重量(kg): ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2550*3700
2. G. v. W (kg): 28400
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2550*3700
2. G. v. W (kg): 28400
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2550*3700
2. G. v. W (kg): 28400
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2550*3700
2. G. v. W (kg): 28400
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2500*3300
2. G. v. W (kg): 28320
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2500*3300
2. G. v. W (kg): 28320
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 16000*3000*2960
2. G. v. W (kg): 38150
3. 탑재량 (kg): 27500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 16000*3000*2960
2. G. v. W (kg): 38150
3. 탑재량 (kg): 27500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 16000*3000*2960
2. G. v. W (kg): 38150
3. 탑재량 (kg): 27500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2500*3300
2. G. v. W (kg): 28320
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 16000*3000*2960
2. G. v. W (kg): 38150
3. 탑재량 (kg): 27500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 16000*3000*2960
2. G. v. W (kg): 38150
3. 탑재량 (kg): 27500
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2500*3300
2. G. v. W (kg): 28320
3. 탑재량 (kg): 21500
4. 차량 공허 중량 ...

트레일러
1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 14200*2500*1470
2. G. v. W (kg): 37000
3. 탑재량 (kg): 30850
4. ...

원산지: China

세미트레일러

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 12500*2500*1490
2. G. v. W (kg): 37300
3. 탑재량 (kg): ...

MOQ: 1 상품
원산지: China

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 10000*2495*3850
2. G. v. W (kg): 21000
3. 탑재량 (kg): 15000
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*3000*2950
2. G. v. W (kg): 36900
3. 탑재량 (kg): 27000
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*3000*2950
2. G. v. W (kg): 36900
3. 탑재량 (kg): 27000
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*3000*2950
2. G. v. W (kg): 36900
3. 탑재량 (kg): 27000
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*3000*2950
2. G. v. W (kg): 36900
3. 탑재량 (kg): 27000
4. 차량 공허 중량 ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2490*3500
Dropside 차원 (l*w*h) (mm): 12800*2280*600
2. G. v. W (kg): ...

1. 전반적인 차원 (l*w*h) (mm): 13000*2490*3500
Dropside 차원 (l*w*h) (mm): 12800*2280*600
2. G. v. W (kg): ...

Liangshan Automobile Co., Limited
Shandong , China
년에 회원 가입 후 : 2011
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장, 무역 회사

제품 리스트