Shanghai Shengli Biotech Co., Ltd.

홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기
홈페이지> 제품 리스트> 유기 중간체> L-프로파글글리신

L-프로파글글리신

제품 설명

제품 설명

L-Propargylglycine CAS No. 198774-27-5 D-Propargylglycine CAS No. 87205-47-8 Boc-L-Propargylglycine CAS No. 63039-48-5 Boc-D-Propargylglycine CAS No. 63039-46-3 Fmoc-L-Propargylglycine CAS No. 198561-07-8 Fmoc-D-Propargylglycine CAS No. 220497-98-3

Shanghai Shengli Biotech Co., Ltd.
Shanghai , China
년에 회원 가입 후 : 2007
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장

제품 리스트