Hip HK Ltd
홈페이지 회사 소개 문의 보내기

회사 이름 : Hip HK Ltd
회사 주소 : Kowloon Tong, Hong Kong
주 : Hongkong
국가 / 지역 : Hongkong_China
전화 번호 : ********
팩스 번호 : ********
담당자 : Micco Shum
위치 : Secretary
담당부서 : Business Development Department
쇼룸 : https://kr.made-in-china.com/co_miccoshum/
Hip HK Ltd
Hongkong , Hongkong_China
년에 회원 가입 후 : 2007
* 사업 유형 : 다른