Jingjiang Kedeli Chemical Manufacture Co., Ltd. (Jingjiang Phosphate Fertilizer Factory)
홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기

제품 리스트(총 2 제품)

N.O 디메틸 hydroxyamine hcl 순수성; 99.0%min
캘리포니아: 6638-79-5

지금 연락

O 메틸 hydroxyamine hcl 순수성; 99.0%min
캘리포니아: 593-56-6

지금 연락
Jingjiang Kedeli Chemical Manufacture Co., Ltd. (Jingjiang Phosphate Fertilizer Factory)
Jiangsu , China
년에 회원 가입 후 : 2002
* 사업 유형 :

제품 리스트