LG/필립스 32인치 LCD용 LCD 인버터 보드

LG/필립스 32인치 LCD용 LCD 인버터 보드

제품 설명

회사 정보

제품 설명

LC320WX1 66321L-0325A
6632L-0324A
LC320LC01 6632L-0324C
6632L-0325C
LC320W01 6632L-0208A
6632L-0207A
LC320W01 6632L-0208B
6632L-0207B
LC320W01 6632L-0208C
6632L-0207C
6632L-0209A
6632L-0210A
EE32CI-S/M 6632L-0211B 6632L-0212B
KLS-EE32M-M 6632L-0278A 6632L-0279A
KLS-EE32M-S 6632L-0278B 6632L-0279B
LC320WX3 6632L-0343A
6632L-0342A
LC320WX3 6632L-0342B
6632L-0343B
KLS-EE32CI-M 6632L-0211A 6632L-0212A
KLS-EE32CI-M 6632L-0211E 6632L-0212E
KLS-EE32CI-S/M 6632L-0212C
Lc320wx1 6632L-0149A
6632l-0150A
KLS-EE32CI-M 6632L-0211D 6632L-0212D
LC320W01 6632L-0218A
6632L-0219A
LC320W01 6632L-0218B
6632L-0219B
KLS-EE32CI-M 6632L-0272A 6632L-0273A
LC320W01 6632L-0067B
LC320W01 6632L-0066B
6632L-0066A
LC320W01 6632L-0067A
6632l-0067B
LC320W01 6633L-0190A
LC320W01 6632L-0189A
KLS-EE32CI-S 6632L-0261A 6632L-0260A
KLS-EE32M-M 6632L-0278A:
6632L-0279A
6632L-0132B
6632L-0133B
6632L-0203A
6632L-0204A
6632L-0055A
6632L-0210B
PZ2412E32 FIF2412-32A
PZ2412E33 FIF2412-33A
LC320W01
주소: #1017 Dynamic Building, Zhenzhong Rd, Futian Dist, Shenzhen, Guangdong, China
사업 유형: 제조사/공장
사업 범위: 가전제품, 전기전자
주요 상품: Monitors, Lcd, Microtouch
회사소개: 회사 설명.
Once receive your question, the supplier will answer you as soon as possible.

이 공급 업체에 직접 문의 보내기

Miss Viviana

바로 소싱 요청을 게시하기

마지막 로그인 날짜: May 18, 2011

사업 유형: 제조사/공장

주요 상품: Monitors, Lcd, Microtouch