Kaiping TaiAn Hardware Products Co., Ltd.
홈페이지 제품 리스트 연락하다 문의 보내기

제품 리스트(총 167 제품)

Item name: Putty Knife / Scraper
Item No.: 9320-A
Description:
* stainless steel with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 600, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Bricklaying Trowel
Item No.: D6309-1/P
Description:
* Stainless steel with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 600, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Stainless Steel Bricklaying Trowel
Item No.: 412-1
Description: Stainless steel With wood ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 600, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 812
Description:
* Black or orange EVA float ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 600, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 900
Description:
* Carbon steel blade
* Aluminium ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 900-S
Description:
* Stainless steel blade
* ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 901
Description:
* Wood
* Size: 14"*3.5"; 16"*3.5"; ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 902
Description:
* Carbon steel blade with general ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9116
Description:
* ABS blade
* With ABS handle
* ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9117-S
Description:
* Stainless steel blade with ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name:Plastering Trowel
Item No.:9118
Description:
* Stainless steel blade with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9119
Description:
* Steel blade with general ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9120
Description:
* Stainless steel blade with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9120-A
Description:
* Stainless steel blade with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9130
Description:
* Stainless steel blade with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9140
Description:
* Stainless steel blade with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9145
Description:
* Carbon steel blade with general ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9141
Description:
* Stainless steel blade with mirror ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9150
Description:
* Carbon steel blade with general ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9151
Description:
* Carbon steel blade with general ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9160
Description:
* 12mm thickness rubber
* With ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9164
Description:
* 20mm thickness rubber
* With ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9162
Description:
* 12mm thickness rubber
* With ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9163
Description:
* 20mm thickness rubber
* With ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9165
Description:
* 12mm thickness rubber
* Iron With ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9168
Description:
* Carbon steel blade with general ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9170
Description:
* Carbon steel blade
* General ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락

Item name: Plastering Trowel
Item No.: 9170-A
Description:
* Stainless steel blade
* General ...

MOQ: 3,000 상품
세관코드: 82055900
수율: 1000, 000 PCS/Month

지금 연락
1 2 3 4 5 6
Kaiping TaiAn Hardware Products Co., Ltd.
Guangdong , China
년에 회원 가입 후 : 2011
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장, 무역 회사

제품 리스트