Shanghai Keter Polymer Material Co., Ltd.
홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기

제품 리스트(총 8 제품)

1) KT250- 시리즈의 모형: KT250-090, KT250-110, KT250-145, KT250-180, KT250-300, KT250-070B, KT250-080B, ...

꾸러미: paper box
등록상표: KT
원산지: China
수율: 300,000,000 pcs/year

1) KT265-BL 시리즈의 모형: KT265-050BL, KT265-080BL, KT265-120BL, KT265-160BL, KT265-250BL, KT265-330BL, ...

꾸러미: paper box
등록상표: KT
원산지: China
수율: 300,000,000 pcs/year

1) KT16-B 시리즈의 모형: KT16-3000B, KT16-4000B, KT16-5000B, KT16-6000B, KT16-7000B, KT16-8000B, KT6-9000B, ...

꾸러미: paper box
등록상표: KT
원산지: China
수율: 300,000,000 pcs/year

S1) KT265-BL 시리즈의 모형: KT265-050BL, KT265-080BL, KT265-120BL, KT265-160BL, KT265-250BL, KT265-330BL, ...

꾸러미: paper box
등록상표: KT
원산지: China
수율: 300,000,000 pcs/year

1) KT120-BBR 시리즈의 모형: KT120-0200BBR, KT120-0250BBR, KT120-0350BBR, KT120-0550BBR, KT120-0750BBR

2) ...

MOQ: 2000 상품
등록상표: KT
원산지: China
수율: 300,000,000 pcs/year

1) KT600-B 시리즈의 모형: KT600-020B, KT600-110B, KT600-150B, KT600-160B, KT600-150U

2) 부분 수 체계 ...

MOQ: 2000 상품
꾸러미: Paper box
등록상표: KT
원산지: China
수율: 300,000,000 pcs/year

1) D/DL 시리즈의 모형: KT12-1700DL, KT12-1750DL, KT12-2100DL, KT12-2300DL, KT15-0700DL, KT16-1100DL, KT16-1700DL, ...

꾸러미: Paper box
등록상표: KT
원산지: China
세관코드: 85334000
수율: 300,000,000 pcs/year

1) C/CL 시리즈의 모형: KT15-1800CL, KT15-2100CL, KT15-2500CL, KT15-2600CL, KT15-3500C

2) 부분 수 체계 ...

MOQ: 2000
꾸러미: Paper box
등록상표: KT
원산지: China
세관코드: 85334000

Shanghai Keter Polymer Material Co., Ltd.
Shanghai , China
년에 회원 가입 후 : 2006
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장

제품 리스트