Zhejiang Ouhua Chemical Imp. & Exp. Co., Ltd. ( Taizhou Huaxia Chem. Imp. & Exp. Co. Ltd. )
홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기

제품 리스트(총 1 제품)

수입한, 일학년 dop.

세관코드: 29173900

지금 연락
Zhejiang Ouhua Chemical Imp. & Exp. Co., Ltd. ( Taizhou Huaxia Chem. Imp. & Exp. Co. Ltd. )
Zhejiang , China
년에 회원 가입 후 : 2000
* 사업 유형 : 무역 회사

제품 리스트