FJ Biochemical Manufactory

Avatar
Mr. Bai Ling
Manager
Manager Office
주소:
Room106, Buiilding 9, Shizhimeng, Xingxingyuan,Baishs Avenue 138, Nanning, Guangxi. China
전화:
우편 번호:
팩스:
연락처 세부정보를 보려면 로그인하세요.
등록된 계정:
2007
마지막 로그인 날짜:
Sep 12, 2007
사업 유형:
제조사/공장, 무역 회사

회사소개

회사 설명.

당신이 좋아할 만한 선정된 공급업체

China Supplier - Diamond Member다이아몬드 회원
사업 유형:
제조사/공장 & 무역 회사
주요 상품:
Chitosan, Chitosan Oligosaccharide, D-Glucosamine Hydrochloride
시/구:
Dongying, Shandong, 중국
China Supplier - Diamond Member다이아몬드 회원
사업 유형:
제조사/공장
주요 상품:
Pharmaceutical Intermediates, Plant Extract
시/구:
Wuhan, Hubei, 중국
China Supplier - Diamond Member다이아몬드 회원
사업 유형:
제조사/공장, 무역 회사
주요 상품:
Research Chemical, API, New BMK Pmk Oil, 28578-16-7/20320-59-6/52190-28-0/5449-12-7, CAS 49851-31-2 2-Bromovalerophenone, CAS 1009-14-9 Valerophenone, CAS 1451-82-7 2-Bromo-4-Methylpropiophenone, Benzocaine Lidocaine Procaine Tetracaine, Glycidate Powder, Chemical Raw Materials
시/구:
Wuhan, Hubei, 중국