Wuxi Command Chemical Trading Co., Ltd
홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기

제품 리스트(총 2 제품)

동의어: N-caprylic 산; Capryloate; Octoic 산; Octic 산; 1-heptanecarboxylic 산; N octanoic 산; N-octic 산; ...

MOQ: 1 티
외관: 액체
컬러: 투명한

지금 연락

동의어: C-10 산; 신 뚱뚱한 10; Decanoic 산; N 숫염소 산; N-decoic 산; 1 nonane carboxylic 산; Caprinic 산; Decylic 산; N ...

MOQ: 1 티
카르 복실 번호: Monoacid
외관: 액체
컬러: 투명한

지금 연락
Wuxi Command Chemical Trading Co., Ltd
Jiangsu , China
년에 회원 가입 후 : 2012
* 사업 유형 :

제품 리스트