Daya Electronics Co., Ltd

다이오드, 트랜지스터, 브리지 정류기 중국 제조업체 / 공급 업체.

홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기
홈페이지> 제품 리스트> 정류기 다이오드> 다이오드 Transistor와 Bridge Rectifier

다이오드 Transistor와 Bridge Rectifier

MOQ: 5000 상품
지불: T / T, Western Union
수율: 60000000PCS/Month

제품 설명

추가정보.
  • Production Capacity: 60000000PCS/Month
제품 설명

다이오드 Transistor와 Bridge Rectifier

SMD SN1A, S1M, LL4148, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, SM4001,
SM4002, SM4003, SM4004, SM4005, SM4006, SM4007
GL34A, GL34B, GL34D, GL34G, GL34J, GL34K, GL34M
S2A, S2B, S2D, S2G, S2J, S2K, S2M, 1N4007
M7 R4000 R3000 EM516 EM513 SF35 SF17 UF5404 HER305 HER207
HER104 IN4933 RL207 IN4007 IN5408 RL207 N5399 6A10 UF4005
1N4933 EM520 FR307 FR207 FR157 FR107 dB107 dB3 6A10 UF5404

SN1A S1M SM4007 SMAJ36A LL4148 BAV99 BAV70
1N4001 RL201 6A05 10A05 P600A
1N4002 RL202 6A1 10A1 P600B
1N4003 RL203 6A2 10A2 P600D
1N4004 RL204 6A4 10A4 P600G
1N4005 RL205 6A6 10A6 P600J
1N4006 RL206 6A8 10A8 P600K
1N4007 RL207 6A10 10A10 P600M
1N5392 BY252 6A05 10A10 FR101

IN4933 1N5817 HER101 SF31 UF4001
IN4934 1N5818 HER102 SF32 UF4002
IN4935 1N5819 HER103 SF33 UF4003
IN4936 SR102 HER104 SF34 UF4004
IN4937 SR103 HER105 SF35 UF4005
FR151 SR104 HER106 SF36 UF4006
FR152 SR105 HER107 SF11 UF4007
FR153 SR106 HER301 SF12 UF5400
FR154 1N5820 HER302 SF13 UF5401
FR155 1N5821 HER303 SF14 UF5402
FR156 1N5822 HER304 SF15 UF5404
FR157 SR302 HER305 SF16 UF5406
RY298 SR303 HER306 SF21 UF5407
RY299 SR304 HER307 SF22 UF5408

Daya Electronics Co., Ltd
Guangdong , China
년에 회원 가입 후 : 2011
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장

제품 리스트