Ningbo Xingde Magnet Co., Ltd.

ndfeb 자석, 자석, 모터 자석 중국 제조업체 / 공급 업체.

홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기
홈페이지> 제품 리스트> NDFEB 자석> NdFeB 자석 006

NdFeB 자석 006

지불: LC, T / T, PayPal
수율: 2500tons/Year
꾸러미: Carton
세관코드: 85051110

제품 설명

기본 정보
  • 신청 : 산업 자석
  • 모양 : 스틱
  • 코팅 : 니켈
추가정보.
  • Trademark: XD magnet
  • Packing: Carton
  • Origin: China
  • HS Code: 85051110
  • Production Capacity: 2500tons/Year
제품 설명

XD 많은 표준 모양 및 특별한, 많은 급료 및 코팅과 더불어 주로 주문 네오디뮴 자석.
당신이 우리의 주문 네오디뮴 자석에 흥미있는 경우에, 다음과 같이 저희에게 정보를 말하십시오:
물자: 네오디뮴 자석
1. 크기: 고객 요구
2. 급료: N35-N52, N30M-N50M, N30H-N48H, N30SH-N45SH, N28UH-N40UH, N28EH-N38EH
3. 자화 방향: 간격, 축 또는 다른 사람을%s
4. 코팅: 니켈, Zn, NiCuNi, 까만 에폭시, AG, Au, Sn, 크롬 등등.
5. 양: 얼마나 많은 조각을 당신은 필요로 하는가?

Type Residual lndurtion
Br(KGs)
Coereive Foree
bHe(KOe)
Intrinsic coereive
Force iGe(KOe)
Squareness
(Hk/iHe)
Max. Energy Product
(BH)max. (MGOe)
Max. Openating
Temp. (C)
Density
(g/cm)
N35 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥ 12 ≥ 0.85 33-36 80 ≥ 7.40
N38 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥ 12 ≥ 0.85 36-39 80 ≥ 7.40
N40 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥ 12 ≥ 0.85 38-41 80 ≥ 7.40
N42 12.9-13.5 11.5-13.2 ≥ 12 ≥ 0.85 40-43 80 ≥ 7.40
N45 13.3-13.9 11.5-13.6 ≥ 11 ≥ 0.85 43-46 80 ≥ 7.40
N48 13.7-14.3 11.5-14.0 ≥ 11 ≥ 0.85 46-49 80 ≥ 7.40
N50 14.1-14.9 11.5-14.0 ≥ 11 ≥ 0.85 49-51 80 ≥ 7.40
33M 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥ 14 ≥ 0.85 31-33 100 ≥ 7.40
35M 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥ 14 ≥ 0.85 33-36 100 ≥ 7.40
38M 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥ 14 ≥ 0.85 36-39 100 ≥ 7.40
40M 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥ 14 ≥ 0.85 38-41 100 ≥ 7.40
42M 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥ 14 ≥ 0.85 40-43 100 ≥ 7.40
45M 13.3-13.9 12.3-13.6 ≥ 14 ≥ 0.85 43-46 100 ≥ 7.40
48M 13.7-14.3 12.8-14.1 ≥ 14 ≥ 0.85 46-49 100 ≥ 7.40
30H 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥ 17 ≥ 0.85 28-31 120 ≥ 7.40
33H 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥ 17 ≥ 0.85 31-34 120 ≥ 7.40
35H 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥ 17 ≥ 0.85 33-36 120 ≥ 7.40
38H 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥ 17 ≥ 0.85 36-39 120 ≥ 7.40
40H 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥ 17 ≥ 0.85 38-41 120 ≥ 7.40
42H 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥ 17 ≥ 0.85 40-43 120 ≥ 7.40
45H 13.3-13.9 12.5-13.8 ≥ 17 ≥ 0.85 43-46 120 ≥ 7.40
27SH 10.5-11.1 9.5-10.8 ≥ 20 ≥ 0.85 25-28 150 ≥ 7.40
30SH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥ 20 ≥ 0.85 28-31 150 ≥ 7.40
33SH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥ 20 ≥ 0.85 31-34 150 ≥ 7.40
35SH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥ 20 ≥ 0.85 33-36 150 ≥ 7.40
38SH 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥ 20 ≥ 0.85 36-39 150 ≥ 7.40
40SH 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥ 20 ≥ 0.85 38-41 150 ≥ 7.40
42SH 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥ 20 ≥ 0.85 40-43 150 ≥ 7.40
25UH 10.1-10.7 9.1-10.4 ≥ 25 ≥ 0.85 23-26 180 ≥ 7.40
27UH 10.5-11.1 9.5-10.8 ≥ 25 ≥ 0.85 25-28 180 ≥ 7.40
30UH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥ 25 ≥ 0.85 28-31 180 ≥ 7.40
33UH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥ 25 ≥ 0.85 31-34 180 ≥ 7.40
35UH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥ 25 ≥ 0.85 33-36 180 ≥ 7.40
38UH 12.1-12.9 11.1-12.6 ≥ 25 ≥ 0.85 36-39 180 ≥ 7.40
40UH 12.5-13.3 11.5-13.0 ≥ 25 ≥ 0.85 38-41 180 ≥ 7.40
23EH 9.7-10.3 8.7-10.0 ≥ 30 ≥ 0.85 21-24 200 ≥ 7.40
25EH 10.1-10.7 9.1-10.4 ≥ 30 ≥ 0.85 23-26 200 ≥ 7.40
27EH 10.5-11.1 9.5-10.8 ≥ 30 ≥ 0.85 25-28 200 ≥ 7.40
30EH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥ 30 ≥ 0.85 28-31 200 ≥ 7.40
33EH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥ 30 ≥ 0.85 31-34 200 ≥ 7.40
35EH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥ 30 ≥ 0.85 33-36 200 ≥ 7.40
38EH 12.1-12.9 11.1-12.6 ≥ 30 ≥ 0.85 36-39 200 ≥ 7.40
 
Ningbo Xingde Magnet Co., Ltd.
Zhejiang , China
년에 회원 가입 후 : 2011
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장, 무역 회사

제품 리스트