Ningbo Century Boyang International Logistics Co., Ltd
홈페이지 연락하다 문의 보내기

연락하다

회사 이름 : Ningbo Century Boyang International Logistics Co., Ltd
회사 주소 : Ningbo, Zhejiang, China
주 : Zhejiang
국가 / 지역 : China
전화 번호 : ********
휴대전화 : ********
담당자 : Eddie
쇼룸 : https://kr.made-in-china.com/co_20c2c954957696fe/
Ningbo Century Boyang International Logistics Co., Ltd
Zhejiang , China
년에 회원 가입 후 : 2020
* 사업 유형 : 결합 제조 업체/공장