Tianjin Tianpeng Hengye Imp. & Exp. Trade Co., Ltd.

자위를 매다, 스레드 로드, 거푸집 착용 해 어셈블리 중국 제조업체 / 공급 업체.

홈페이지 회사 소개 제품 리스트 문의 보내기
홈페이지> 제품 리스트> 건축용 부품> 애크미 실 막대 (TP-A-T)

애크미 실 막대 (TP-A-T)

MOQ: 1000 발
가격유효: 3/7/2012 ~ 31/3/2013

제품 설명

기본 정보
  • 모델 번호: TP-A-T
추가정보.
  • Production Capacity: 3000 Metric Ton/Month
제품 설명

애크미 실 막대
구체적인 formwork를 위한 Formwork 부속품.
Dywidag 오른손 표준 사다리꼴 실, 외부 직경: 12mm-35.5mm; 길이: 0.5m-12m 틈 짐: 50KN-643KN.

부호 차원 A B C D 틈 짐
TP-T-12 Φ 12mm 평야 12mm 10.4mm 6mm 1.5mm 50KN
TP-T-12H Φ 12mm 높은 12mm 10.4mm 6mm 1.5mm 66KN
TP-T-14 Φ 14mm 평야 14mm 12.4mm 6mm 1.5mm 75KN
TP-T-14H Φ 14mm 높은 14mm 12.4mm 6mm 1.5mm 94KN
TP-T-16 Φ 16mm 평야 16mm 14mm 8mm 2.2mm 90KN
TP-T-16H Φ 16mm 높은 16mm 14mm 8mm 2.2mm 120KN
TP-T-17 Φ 17mm 평야 17mm 15mm 10mm 2.2mm 105KN
TP-T-17H Φ 17mm 높은 17mm 15mm 10mm 2.2mm 140KN
TP-T-17HH Φ 17mm 높은 17mm 15mm 10mm 2.2mm 160KN
TP-T-18 Φ 18mm 평야 18mm 16mm 8mm 2.2mm 115KN
TP-T-18H Φ 18mm 높은 18mm 16mm 8mm 2.2mm 145KN
TP-T-20 Φ 20mm 평야 20mm 18mm 8mm 2.2mm 140KN
TP-T-22H Φ 20mm 높은 20mm 18mm 8mm 2.2mm 184KN
TP-T-22 Φ 22mm 평야 22mm 20mm 10mm 2.5mm 175KN
TP-T-22H Φ 22mm 높은 22mm 20mm 10mm 2.5mm 227KN
TP-T-22HH Φ 22mm 높은 22mm 20mm 10mm 2.5mm 260KN
TP-T-30 Φ 30mm 평야 30mm 26.5mm 13mm 3.5mm 370KN
TP-T-30HH Φ 30mm 높은 30mm 26.5mm 13mm 3.5mm 440KN
TP-T-355HH Φ 35.5mm 높은 35.5mm 32mm 16mm 4mm 643KN
 

또한 추천